Klachten

Heb je een klacht over jouw bestelde kleding?

Babymerkkleertjes.nl raadt je aan om de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dien je dit binnen bekwame tijd na aflevering van de goederen bij voorkeur schriftelijk te melden bij Babymerkkleertjes. dit kan per mail aan info@babymerkkleertjes.nl. Je kunt jouw klacht ook melden middels het contactformulier op onze site. Wij zullen uiterlijk binnen 48 uur op jouw klacht reageren. Je dient tevens het verkeerd geleverd of beschadigd artikel binnen bekwame tijd na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.
De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in de eerst instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen worden gecrediteerd indien de klacht gegrond verklaard wordt. Klachten zullen niet gegrond worden verklaard wanneer:
a) Je de wasinstructie niet heeft opgevolgd
b) Je onzorgvuldig met het artikel bent omgegaan/ de schade aan het artikel door eigen toedoen is ontstaan
c) Je zelf heeft getracht het gebrek te herstellen.

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om jouw klacht via info@babymerkkleertjes.nl of het contactformulier aan ons  door te geven. Eventueel kun je ons ook bellen op nr. 0229-242795 Wij zullen jouw klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van jouw klacht ontvangt je van ons een bevestiging.

Wij zullen jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Babymerkkleertjes.nl bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om jouw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).