Privacy Verklaring

Privacybeleid Babymerkkleertjes.nl
https://babymerkkleertjes.nl


Over Babymerkkleertjes.nl
Babymerkkleertjes.nl is een online winkel waar je leuke babykleding en kinderkleding kunt
bestellen. Wanneer je onze website bezoekt, een bestelling plaatst, een account aanmaakt of je aanmeld voor onze nieuwsbrief verzamelen we gegevens van je. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kenbaar kan maken. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Babymerkkleertjes.nl, neem dan gerust contact met ons op!

info@babymerkkleertjes.nl
T 0229-242795
Robert Stolzhof 37
1628XA Hoorn
Nederland
KvK nr. 53053370

Over ons privacybeleid

Babymerkkleertjes.nl geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@babymerkkleertjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Over de gegevensverwerking

Persoonsgegevens die wij verwerken
Babymerkkleertjes.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Bankgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefoongesprekken
– Locatiegegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens

Babymerkkleertjes.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling
– Bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres
– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je bijvoorbeeld te informeren over een wijziging van je bestelling of bezorging.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Babymerkkleertjes.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Babymerkkleertjes.nl verwerkt ook persoonsgegevens omdat we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals in onze verkoopfacturen.

De gegevens worden verwerkt op grondslag van de overeenkomst (het afhandelen en versturen van je bestelling) , dan wel op grondslag van je toestemming (verzenden van onze nieuwsbrief).  Voor het bezorgen van je bestelling hebben we immers je naam en adresgegevens nodig en voor de nieuwsbrief je email-adres.
Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven (nieuwsbrief).

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantaccount bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

De opslag van je naam en emailadres ten behoeve van de nieuwsbrief is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven, of door een mail te sturen naar info@babymerkkleertjes.nl.

De gegevens die Analytics op onze website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Babymerkkleertjes.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Babymerkkleertjes.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webwinkelsoftware
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento en krijgt technische ondersteuning van Whiteseven. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Whiteseven heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Whiteseven is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Whiteseven. Whiteseven verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Whiteseven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Whiteseven is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik van Inboxify, een derde partij die voor ons de nieuwsbrieven verstuurt. Inboxify zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen nieuwsbrieven meer van onze website ontvangen.
Uw persoonsgegevens worden door Inboxify beveiligd opgeslagen. Inboxify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Inboxify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Whiteseven. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Whiteseven heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, Billink of Paypal. Mollie, Billink en Paypal verwerken uw naam, adres, woonplaatsgegevens, emailadres en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Mollie, Billink en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie, Billink en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie, Billink en Paypal waarvoor zij derden inschakelen. Mollie, Billink en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Babymerkkleertjes verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor : 
a)  risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen; 
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de  achteraf betaaldienst voortvloeien; 
c )  de voorkoming , opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden ; 
d )  Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits  dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming . 
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van Billink.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan geeft u uw e-mailadres op en eventueel uw naam en woonplaats. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.
In het geval dat wij uw uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken via info@kiyoh.nl.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het bezorgen van uw pakket maken gebruik van de diensten van Myparcel en/of Postnl.
Het is voor de levering van uw bestelling noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met My parcel en/of PostNL delen. Myparcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Fos Financieel & Fiscaal en het boekhoudprogramma Snelstart. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens, details met betrekking tot uw bestelling en bij overboeking per bank uw rekeningnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en het verwerken van betalingen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Fos Financieel & Fiscaal en Snelstart zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Fos Financieel & Fiscaal en Snelstart gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Babymerkkleertjes.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Babymerkkleertjes.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we via onze site cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze cookies houden het surfgedrag van de bezoekers op onze site bij zodat we het website gebruik kunnen analyseren. Deze statistieken geven ons meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt in het voordeel van onze gebruikers. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Babymerkkleertjes of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Babymerkkleertjes privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Babymerkkleertjes ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Babymerkkleertjes via info@babymerkkleertjes.nl

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Babymerkkleertjes vastgelegd en bewaard worden. 

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te (laten) corrigeren. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Het wijzigen van je email voor de nieuwsbrief kan door Babymerkkleertjes dit per email of telefoon door te geven.

Recht op overdracht
Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Babymerkkleertjes vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Babymerkkleertjes niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Babymerkkleertjes jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@babymerkkleertjes. Het streven is om binnen een week te reageren. In beginsel sturen we afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Dit kan door toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Mocht je toch nog vragen hebben over ons privacybeleid neem dan gerust contact met ons op.

Babymerkkleertjes.nl
Robert Stolzhof 37
1628XA Hoorn
Nederland
T 0229-242795
E info@babymerkkleertjes.nl
Contactpersoon voor privacy zaken Astrid Mulder